Zvuky sirén

predvedenie rôznych tónin sirén

Kľúčové slová: sila | tónina | sirény | zvuk

Diskusia