Zvracanie taxi

Opitý muž, ktorý sa hlúpi alkoholom a vyprázdňuje obsah žalúdka z otvoreného okna v kabíne.

Diskusia