zo strechy

dost zrychlene sa presunul zo strechy na zem

Kľúčové slová: strecha | pad | nehoda | uraz

Diskusia