žeravá delová guľa vs. ľad

žeravá delová guľa vs. ľad

Kľúčové slová: ohen | gula | lad

Diskusia