Zemný stroj

20tonový vojenský upravovač zeme

Kľúčové slová: úprava | zem | stroj | vojsko | rýpanie

Diskusia