Zapnutie komína svetlicou

žena presným výstrelom zapálila plyn pomocou svetlice

Kľúčové slová: plyn | zemný | zapálenie | komín | splodiny | svetlica

Diskusia