Zamestnanci mesiaca

najrýchlejší pracovníci vo svojom obore

Kľúčové slová: skúsenosť | prevedenie | práca | rýchlosť | rutina

Diskusia