Záchrana z člnu

Záchrana ľudí z člnu na rozbúrenom mori

Diskusia