Záchod s bidetom

Prvý záchod s bidetom a reakcie ľudí naň.

Kľúčové slová: bidet | wc | zachod | reakcia

Diskusia