Za dobrotu na žobrotu

Malé dievča dostalo nechtiac po hlave

Kľúčové slová: dievča | vojak | pohlavok | stráž

Diskusia