Water transfer printing

vizuálna úprava povrchov materiálov pomocou WTP

Kľúčové slová: prenos | úprava | tlač | voda | materiál

Diskusia