Vytvorenie taviča kovov

Vytvorenie taviča kovov pomocou transformátoru z mikrovlnky!

Kľúčové slová: mikrovlnka | srob | tavenie | kov

Diskusia