Vystrašené sôvä

Toto sôvä počulo prvý krát hromy v živote

Kľúčové slová: strach z hromobitia | mláďa sovy | sôve | hromy

Diskusia