Vie, ako na to

vodič profesionál vykladá zeminu presne na určené miesto

Diskusia