Vesmír podľa sprejera

Pouličný umelec so sprejmi pri tvorení vesmírneho námetu

Diskusia