Úprava pola modernou technikou

V traktore sa nachádzajú dokonca kontrolné a vyhodnocoacie počítačové jednotky

Diskusia