Upevnenie pneumatiky

rýchloosadenie pneumatiky zapálenou horlavinou

Kľúčové slová: oheň | teplota | zapálenie | pneumatika | osadenie | traktor

Diskusia