Udretie blesku do idúceho auta

Že sa to nemôže stať? uvidíte!

Kľúčové slová: uder | blesk | burka | auto

Diskusia