Učia plávať tuleňa

Malý tuleň bol trochu zaskočený vodou

Kľúčové slová: kontakt s vodou | plávanie | malý tuleň

Diskusia