Test návrhu prvého lietadla

Vyrobené lietadlo podľa pôvodných návrhov

Diskusia