Svietiaca ryba

Obrí oarfish, tajomná ryba z hlbín oceánov, ktorú možno len zriedkavo pozorovať v hĺkach do 100 metrov

Diskusia