Svedectvo Milan Drogy, alkohol, výtržnosti, vandalizmus...

Svedectvo Milana o drogach, alkohole, vytrznostiach... www.misiefilmom.sk

Kľúčové slová: krestanstvo | boh | svedectvo | misie | motivacia | alkohol | drogy

Diskusia