Strom s nimi pozametal

skupinka sa snažila zlomiť strom, ale niektorí si aj zalietali

Kľúčové slová: skupinka | pružnosť | strom | konár | vystrelnie | lámanie

Diskusia