Stavba klenbového tunelu

stavba a demoštrácia pevnosti klenbového tunelu

Kľúčové slová: klenba | tunel | demonštrácia | stavba | pevnosť

Diskusia