Šťastné chvíľky pre ľudí

zostrih sitácíí, keď šťastie stálo pri ľudoch

Kľúčové slová: extrémy | štastie | ľudia | situácie | incidenty

Diskusia