Spracovanie stromu na mieste

spracovanie obrovského stromu priamo po spílení

Kľúčové slová: zrezanie | spílenie | strom | obrovský | dosky | spracovanie

Diskusia