Splašený kôň na štarte

so zakrytými očami nevidel zábradlie a prerazil stenu malej stavby

Diskusia