Smrťou nič nekončí

Smrťou nič nekončí (Krátky film)

Kľúčové slová: mama | hrob | smrt | matka | kostlivec | kostra | dcera

Diskusia