Skončil v pľuvancoch

súťaž v pití a akcia jedného aktéra

Kľúčové slová: alkohol | pád | pľuvance | súťaž | pitie

Diskusia