Skončil v mori

Ukážka z filmu Grand Prix (1966)

Diskusia