Skejter pokúša osud

pokus na šmyklavke sa skončil bolestivo

Kľúčové slová: skejter | bolesť | dopad | pád | pokus | šmyklavka

Diskusia