Skákanie z utrhnutého lana

Skákanie z utrhnutého lana

Kľúčové slová: lano | kakanie | nehoda | skok

Diskusia