Schladenie ruských robotníkov

Takto sa chlada ruskí robotníci

Kľúčové slová: voda | robotnici | potok | zima | lad

Diskusia