rychloobčerstvenie

obsluha vam naozaj rychlo pripraví svoju špecialitu

Kľúčové slová: ľudia | vtipné

Diskusia