Rýchle kolečko

skúška pocitu pretekárov v rýchlokorčulovaní

Diskusia