Rozruch v gorilej rodine

Robot gorila ako neznámy jedinec a reakcie goríl

Diskusia