Roswell - posledná štácia lietadiel

cintorín lietadiel a demolácia na ďalšie spracovanie

Diskusia