Robot sa bicykluje

Predstavenie projektu na výstave

Diskusia