Riadené demolácie stavieb

Niektoré demolácie aj neriadené ako vidno

Diskusia