Reformátor časť 1 - Pravda o evolúcii (Zlučiteľnosť islamu a evolúcie)

saviorofmankind.comalmahdyoon.org

Diskusia