Priťažký kontajner

od začiatku to bola riskantná akcia v doku

Kľúčové slová: forklift | vzv | vozík | prevrátenie | kontajner | dok

Diskusia