Pracovníci bez rozumu

bolo iba otázkou času, kedy sa to stane

Diskusia