Potrestaný cyklista

cyklista, ktorý sa choval nešportovo, bol potrestaný divákom

Kľúčové slová: zhodenie | most | potrestanie | divák | cyklista | rieka

Diskusia