Porovnávačka hĺbok jazier, morí a oceánov

Krásna animácia demonštrujúca hĺbky na našej planéte

Diskusia