Porovnanie národného bohatstva krajín

Zo 188 krajín sveta skončilo Slovensko na 67 mieste

Diskusia