Poľnohospodársky program v púšti

zatiaľ využívajú techniku takto

Kľúčové slová: nápad | púšť | húpanie | poľnohospodári | arabi | technika

Diskusia