Pokosový zámok

Leonardo da Vinci ho uz vymyslel v 15storočí

Kľúčové slová: da vinci | zámok | voda | leonardo | pokosový | prekážka | brána | zábarana

Diskusia