Podobnosť čiste náhodná

zábavné porovnania ľudí a vecí

Kľúčové slová: porovnaie | podobnosť | zábavné | ľudia | veci

Diskusia