Podobnosť čiste náhodná?

porovnanie reálnych ľudí s kreslenými postavičkami

Kľúčové slová: postavičky | podobnosť | reálni | ľudia | tváre

Diskusia