Označovanie teritória

nosorožec si značkuje svoje teritórium

Kľúčové slová: teritórium | nosorožec | výkaly | značkovanie

Diskusia